Pomiary natężenia oświetlenia

Oferta zawiera:

- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia,

- obliczenie najważniejszych współczynników: równomierność, współczynnik olśnienia UGR, współczynnik oddawania barw Ra,

- protokół zdawczo odbiorczy, obowiązkowy dla placówek publicznych, przedszkoli, firm prywatnych, biur, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot,

- bezpłatna poradę modernizacji oświetlenia lub wymiany źródeł światła