Przewód neutralny co należy wiedzieć – dlaczego w przewodzie neutralnym płynie prąd?

Przewód neutralny – co to

Napięcie przemienne czyli napięcie jakie występuje w naszych domowych gniazdkach elektrycznych zawiera miedziane żyły pokryte warstwą izolacji. Istnieje izolacja wewnętrzna oraz izolacja zewnętrzna. Izolacja wewnętrzna czyli izolacja żyły przewodu ma różne kolory natomiast zewnętrzna jest to izolacja wszystkich żył przewodu najczęściej w kolorze białym. Oczywiście kolory izolacji wewnętrznej są nieprzypadkowe – wszystko zależy od rodzaju przewodu. W instalacjach elektrycznych napięcia przemiennego przewody dzielimy na trzy rodzaje; przewód fazowy (symbol L), przewód neutralny (symbol N ), oraz przewód ochronny (symbol PE).

Przewód neutralny i fazowy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji. To jest ich jedyne podobieństwo. Przewód neutralny oznaczany jest kolorem niebieskim. Przewód fazowy jest czarny bądź brązowy i napięcie, które przez niego przepływa to około 230V. A dotknięcie części przewodzącej przewodu podłączonego do prądu będzie skutkowało porażeniem prądem elektrycznym. Dlatego przed zbliżeniem się do tego przewodu należy upewnić się, że bezpieczniki są wyłączone, a najlepiej samemu nie interweniować w instalacje lecz poprosić o pomoc fachowca, gdyż w innym wypadku mogłoby się to dla nas okazać skrajnie niebezpieczne. Jeśli chodzi o przewód ochronny jest on oznaczony kolorem żółto- zielonym, i jak sama nazwa wskazuje ma chronić człowieka przed przypadkowym porażeniem prądem elektrycznym. Jest on połączony z ziemią lub przewodem neutralnym. Nie jest on niezbędny dla funkcjonowania instalacji jednak konieczny jeśli chodzi o nasze osobiste bezpieczeństwo.

Dlaczego w przewodzie neutralnym płynie prąd

Napięcie przewodu neutralnego względem ziemi powinno wynosić 0 V ponieważ jest on połączony z punktem neutralnym transformatora sieci energetycznej, a dodatkowo jest uziemiony. Teoretycznie więc dotknięcie przewodu o kolorze niebieskim nie powinno skutkować porażeniem prądem elektrycznym Jednak należy pamiętać, że tak jest tylko w teorii. W praktyce natomiast powinniśmy zachować ostrożność, może okazać się, że np elektryk wykonał instalacje wbrew obowiązującym normom.