Uprawnienia elektroenergetyczne SEP – dla kogo?

Wymagania na uprawnienia SEP określone są przez przepisy prawa. Obsługa, montaż, konserwacja oraz remont instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych wymaga konkretnych umiejętności, a także kwalifikacji. Sprawdź, dla kogo są określone uprawnienia oraz jak je zdobyć czytając ten artykuł.

Kto powinien posiadać uprawnienia elektroenergetyczne?

Uprawnienia SEP są obowiązkowe, jeśli planujesz prace w zawodzie elektryka lub na podobnym stanowisku. Opisywane uprawnienia potrzebne są w kompleksowej obsłudze instalacji, urządzeń i sieci. Dzięki nim pracownik może:

  • montować instalacje,
  • konserwować sieć,
  • ustalać parametry pracy,
  • naprawić wszelkie awarie i usterki,
  • wykonywać czynności takie jak kontrola i pomiary (SEP pomiarowe),
  • przeprowadzać renowacje.

Uprawnienia SEP nie tylko dotyczą instalacji o napięciu do 1 kV oraz wyższym, ale także podczas eksploatacji i dozoru urządzeń elektrotermicznych, sieci trakcyjnych, urządzeń do elektrolizy, zespołów prądotwórczy, oświetlenia ulicznego, pomp, ssaw, klimatyzacji czy pieców przemysłowych.

Jak zdobyć uprawnienia elektroenergetyczne?

Jeśli myślisz o zdobyciu uprawnień elektroenergetycznych musisz zapisać się na kurs oraz zdać egzamin państwowy, który przeprowadza komisja kwalifikacyjna zarejestrowana w URE. Dzięki uczestnictwie w kursie można szybko i sprawnie przyswoić niezbędną wiedzę, która pozwala na zdanie egzaminu i wykonywanie obowiązków zawodowych na stanowiskach dotyczących elektroenergetyki. Uprawnienia elektroenergetyczne można podzielić na G1 – elektryczne, G2 – cieplne oraz G3 – gazowe, a także certyfikat E – prace eksploatacyjne i certyfikat Dl, czyli dozór nad osobami zajmującymi się czynnościami eksploatacyjnymi. Po ukończeniu kursu osoba może przystąpić do egzaminu, który może odbyć się w formie stacjonarnej bądź online jako wideokonferencja, na której komisja zadaje kilka pytań, a osoba musi na nie odpowiedź, aby mogła ten egzamin zaliczyć.

Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać uprawnienia SEP?

Osoba zainteresowana takimi kwalifikacjami elektroenergetycznymi powinna być pełnoletnia i posiadać podstawą wiedzę w zakresie elektroenergetyki. To jedyne warunki, które należy spełnić aby zacząć pracować jako elektryk i nie tylko.

Ważne! Każde uprawnienia G1, G2 i G3 ważne są tylko przez pięć lat. Jeśli, więc ważność tych kwalifikacji minie należy je wykonać od nowa poprzez zapisanie się ponownie na kurs SEP i zdanie egzaminu państwowego przed akredytowaną komisją kwalifikacyjną. Uprawnienia nie są odnawialne czy przedłużane!